Forside DSFP
Dansk Selskab for Filosofisk Praksis


Forside

Om Filosofisk Praksis

Om Selskabet

Kalender

Medlemskab

Filosofiske Praktikere

Uddannelse

Certificering

Litteratur

Links

Presse

English

Kontakt

 

 Fællesnordisk konference i Stockholm 28.-29. maj 2016

Weekenden 28.-29. maj 2016 mødes filosofiske praktikere og andre med interesse for filosofisk praksis fra hele Norden for sjette gang til fællesnordisk konference. Årets tema lyder: "What is the art of philosophizing? The practice and theory of philosophical practices".

Download invitationen med program, tilmeldingsoplysninger og andre praktiske oplysninger.

Tilmelding og yderligere informationer på filosofiskpraxis.org/nordicconf og betaling på billetto.se/en/events/the-6th-nordic-conference-on-philosophical-practice senest 1. maj. Få pladser tilbage!  
 

 
International konference 4.-8. august 2016 i Bern - tilmeldingsoplysninger m.v.

Den 14. internationale konference om filosofisk praksis finder sted i Bern, Schweiz, i dagene 4.-8. august 2016. Årets tema lyder: "Understanding the other and oneself".

Download invitation, tilmeldingsformular (udfyldes og sendes til registration-icpp2016@philopraxis.ch), foreløbigt program, oversigtsskema og tip til overnatningssteder.  
 

Filosofisk Praksis. Hvad er mennesket? Hvad er det gode liv? Hvad giver mening i vores tilværelse? Hvordan lærer vi at samarbejde på tværs af værdiforskelle?

Det er spørgsmål, der ikke kan gives nogle entydige svar på, men det er den slags eksistentielle spørgsmål, der er blevet særdeles påtrængende, ikke bare for den enkelte, men også indenfor uddannelseslivet, social- og sundhedsområdet og i erhvervslivet.

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis blev grundlagt i 2002 med det formål at skabe et fagligt forum i Danmark for udvikling, forskning og information om den filosofiske praksis. Det sker gennem foredrag, kurser, netværk og andre aktiviteter, der kan fremme forståelsen og interessen for filosofisk praksis.

Dansk Selskab for Filosofisk Praksis er et fagligt forum, som er åbent for tværfaglige tilgange. Vi inviterer alle med interesse i filosofi og filosofisk praksis (sygeplejersker, læger, psykologer, præster, folkeskole- og seminarielærere, gymnasielærere, konsulenter etc.) til at deltage i vores arrangementer.

”Det ikke-undersøgte liv er ikke værd at leve!”  - Sokrates

Platons akademi - romersk mosaik