Aktivitetsarkiv

Tillykke til Vinderen

Lørdag d. 23. november 2019


I weekenden overrakte Dansk Selskab for Filosofisk Praksis for første gang prisen for Årets Filosofiske Initiativ. Grundlaget for prisen er at hylde et initiativ der i årets løb har medvirket til at sprede mere filosofisk undren, dialog og eftertanke i Danmark.


VINDEREN BLEV: !


Bestyrelsen i Dansk Selskab for Filosofisk Praksis har følgende begrundelse for valget:

“Kierkegaard by Nature rykker i vores øjne grænserne for, hvordan filosofi kan bringes ind i danskernes hverdag, ikke mindst ved at sætte det filosoferende menneske i centrum i mødet mellem natur, bevægelse og den digitale verden. Ved at gøre filosofien til den pulserende ledetråd i mødet mellem vores digitale og analoge livsverdener, føjer initiativet helt nye muligheder til anvendelsen og udbredelsen af filosofisk praksis i Danmark. Vi vil spændt følge denne udvikling i de kommende år!”


Et stort tilykke til "Kierkegaard by Nature" og tak til de mange fremmødte på Dokk1, som kom og fejrede den levende filosofi sammen med os!


Dokk1

Filosofiens Dag 2019 @ DOKK1

Lørdag d. 23. november 2019


I weekenden fejrede vi Filosofiens Dag 2019 (UNESCOs "World Philosophy Day") med et stort arrangementDokk1 i Århus.


Der var foredrag og workshops om blandt andet filosofisk dialog og vejledning, og så uddelte vi for første gang prisen for Årets Filosofiske Initiativ.


Vinderen blev Kierkegaard by Nature - stort tillykke!


Tak til de mange fremmødte på Dokk1, som kom og fejrede den levende filosofi sammen med os!

Filosofiske saloner

26. september, 31. oktober og 21. november 2019


Halsnæs filosoferer... afholder i efteråret tre filosofiske saloner. I salonerne mødes vi for sammen at filosofere over et alment begreb eller væsentligt spørgsmål. Salonerne indledes med et kort oplæg og samtalerne foregår i en nysgerrigt udforskende, dialogisk og struktureret form. Alle aftenerne ledes af filosof Thomas Ryan Jensen.


Hver aften har sit selvstændige tema, så man kan behøver ikke deltage i alle tre saloner.

De filosofiske saloner afholdes i Bogsalonen, Jernbanegade 7, 3300 Frederiksværk.

Der er plads til 30 deltagere pr. aften. Vi mødes kl. 19.00 og slutter kl. 21.00.


Tilmelding er nødvendig, senest to dage før. Tilmelding sker via deres hjemmeside her, eller i Bogsalonen.


Entre pr. aften: 30 kr. for medlemmer, 50 for ikke-medlemmer.

DSFP i Finland


I øjeblikket er vores nye bestyrelse godt i gang med at planlægge en masse spændende aktiviteter for det kommende år - og vi har allerede haft travlt med at rejse lande og rige rundt for at sætte filosofisk praksis på dagsordenen.


I foråret tog vores nye kasserer Thomas Ryan Jensen (billedet) fx turen til Helsinki og den nordiske konference for filosofiske praktikere for at holde oplæg om filosofi i offentlige lederuddannelser. Lige på det område er Danmark et foregangsbillede for vores nabolande - og Thomas har spillet en væsentlig rolle i den udvikling.


Vi glæder os allerede til at dele flere af vores erfaringer om, hvordan filosofien kan sættes i spil ude i den virkelige verden.


Kom og vær med - følg den levende filosofi!