Bestyrelse

BESTYRELSE


Dansk Selskab for Filosofisk Praksis består af filosoffer og fagfolk af beslægtede professioner. Her kan du læse mere om, hvem vi er.


DAVID MARK LARSSON

FORMAND

Cand.mag. i filosofi & japansk.
Ungekonsulent i Egedal Kommune. Privatpraktiserende filosof og foredragsholder.


Læs mere på: www.filosofiskpraksis.dk

THOMAS RYAN JENSEN

KASSERER

Cand.mag. i filosofi & kommunikation. Chefkonsulent på Institut for Ledelse, Organisation og Forvaltning på Københavns Professionsskole. Partner og praktiserende filosof hos Ryan og Højlund.


Læs mere på: www.ryanoghojlund.dk

FINN THORBJØRN HANSEN

MEDSTIFTER

Professor i filosofisk og praktisk dialog på Center for Dialog og Organisation ved Aalborg Universitet. Forfatter til flere bøger om eksistenspædagogik og filosofisk vejledning, træner i filosofisk vejledning og sokratiske dialoggrupper, og stor bidragsyder til antologier og tidsskrifter. Formand for Selskabet 2002-2010.


www.finnthorbjornhansen.com

www.personprofil.aau.dk/123561

STEEN R. DE SILES

SEKRETÆR

Cand.mag. i filosofi, foredragsholder og specialist i informationsfænomenologi, digital og finansiel dannelse.


LinkedIn/desiles

MADS HØJMARK

Cand.phil. i filosofi. Chefkonsulent i Djøf. Indehaver af THAUMAS Eksistens & Undren, der beskæftiger sig teoretisk og praktisk med “det filosofiske liv i mytologisk perspektiv”.

Læs mere på:

www.thaumas.dk

LOUISE NABE-NIELSEN

Lærer, cand.pæd.fil., filosofisk praktiker, medstifter og -ejer af Rum for Undren


www.rumforundren.dk

SIMON BERG

Ph.d. studerende Aalborg Universitet | Institut for Kommunikation | Center for Dialog og Organisation